cutout1.png

จดหมายข่าว2557

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ออมทรัพย์ 3.50 บาท/ปี
 • ออมทรัพย์พิเศษ 3.75 บาท/ปี
 • ประจำ 6 เดือน 4.00 บาท/ปี
 • ประจำ 12 เดือน 4.25 บาท/ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้

 • เงินกู้ฉุกเฉิน 7.25 บาท/ปี
 • เงินกู้สามัญ 6.75 บาท/ปี
 • เงินกู้พิเศษ 6.75 บาท/ปี
 • เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 6.75 บาท/ปี
 • เงินกู้สวัสดิการช่วยเพื่อนสมาชิก 7.00 บาท/ปี
 • เงินกู้คอมพิวเตอร์,รถจักรยานยนต์ 6.75 บาท/ปี
 • เงินกู้สวัสดิการเงินปันผล 7.00 บาท/ปี
 • เงินกู้สวัสดิการการศึกษา 6.25 บาท/ปี
 • เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (SMEs) 6.25 บาท/ปี

กิจกรรมสหกรณ์ฯ

สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมกิจการ
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เลิงนกทา
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
โครงการสัมมนาการบริหารเงินทุนฯ
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด

ธนาคารกรุงไทยสาขายโสธร

บัญชีออมทรัพย์.......................

เลขที่บัญชี  315-1-30434-6

พร้อม FAX สำเนาโอนเงินได้ที่

หมายเลข FAX : 045 - 715172 หรือโทรแจ้ง

หมายเลข   045 - 712272  ,086-648-5139

,089-717-5874 ...........................................

QR CODE  ของเว็บไซด์เรา

ทันข่าวสหกรณ์

รายการรายละเอียด

admin@2013
ประกาศเรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2557
ประกาศงดการซื้อหุ้นพิเศษ
ประกาศการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก57
แบบตอบรับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก57
แบบตอบรับเกษียณสุขสันต์57
ใบขอปรับงวดชำระหนี้
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก(กู้)0.50
ประกาศ เรื่องโครงการเกษียณสุขสันต์ ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยและงวดชำระหนี้เงินกู้
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การหักเงินต้นชำระหนี้เงินกู้ 2557
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การปรับงวดชำระหนี้เงินกู้ 2557
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2557
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การหักเงินต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร
ประกาศเรื่องให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเงินปันผล ประจำปี 2557
แบบฟอร์มเงินกู้ปันผล ***ให้ใช้กระดาษสีเขียวพิมพ์ฟอร์ม แบบหน้าหลัง***
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ***ให้ใช้กระดาษสีขาวพิมพ์หนังสือ***
ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท.รอบที่ 4/2556
ประกาศเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ข่าวเด่นวันนี้

สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมกิจการ

PDFพิมพ์อีเมล

คณะกรรมการสหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมกิจการ และเซ็นต์สัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขยโสธรให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพก่อนกลับที่พัก

อ่านเพิ่มเติม...


 

มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2557 ณ วัดต.สวาท อ.เลิงนกทา นายวินัย บุญยู้ประธานกรรมการสหกรณ์ฯพร้อมคณะกรรมการ ได้ทำการมอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ฯ

อ่านเพิ่มเติม...


 

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เลิงนกทา

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก คราวนี้มาที่หน่วย อ.เลิงนกทา ณ ห้องประชุมสิงห์ทอง

อ่านเพิ่มเติม...


 

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เพื่อพบปะสมาชิกและให้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ฯโดยประธานกรรมการฯ คุณวินัย บุญยู้

อ่านเพิ่มเติม...


 

ต้อนรับสหกรณ์ฯครูประจวบคีรีขันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย

PDFพิมพ์อีเมล

นายวินัย บุญยู้ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด และที่ปรึกษาฯ

อ่านเพิ่มเติม...


 

หน้า 1 จาก 4