pra2557.png

จดหมายข่าว2557

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ออมทรัพย์ 3.50 บาท/ปี
 • ออมทรัพย์พิเศษ 3.75 บาท/ปี
 • ประจำ 6 เดือน 4.00 บาท/ปี
 • ประจำ 12 เดือน 4.25 บาท/ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้

 • เงินกู้ฉุกเฉิน 7.25 บาท/ปี
 • เงินกู้สามัญ 6.75 บาท/ปี
 • เงินกู้พิเศษ 6.75 บาท/ปี
 • เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 6.75 บาท/ปี
 • เงินกู้สวัสดิการช่วยเพื่อนสมาชิก 7.00 บาท/ปี
 • เงินกู้คอมพิวเตอร์,รถจักรยานยนต์ 6.75 บาท/ปี
 • เงินกู้สวัสดิการเงินปันผล 7.00 บาท/ปี
 • เงินกู้สวัสดิการการศึกษา 6.25 บาท/ปี
 • เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (SMEs) 6.25 บาท/ปี

กิจกรรมสหกรณ์ฯ

สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมกิจการ
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เลิงนกทา
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
โครงการสัมมนาการบริหารเงินทุนฯ
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด

ธนาคารกรุงไทยสาขายโสธร

บัญชีออมทรัพย์.......................

เลขที่บัญชี  315-1-30434-6

พร้อม FAX สำเนาโอนเงินได้ที่

หมายเลข FAX : 045 - 715172 หรือโทรแจ้ง

หมายเลข   045 - 712272  ,086-648-5139

,089-717-5874 ...........................................

QR CODE  ของเว็บไซด์เรา

ทันข่าวสหกรณ์

รายการรายละเอียด

admin@2013
ประกาศ รับสมัครกรรมการเลือกตั้ง ประจำปีบัญชี 2558
ประกาศ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัครกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบฯ ปี 58
สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ปี 58
ประกาศเรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2557
ประกาศงดการซื้อหุ้นพิเศษ
ประกาศการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก57
แบบตอบรับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก57
แบบตอบรับเกษียณสุขสันต์57
ใบขอปรับงวดชำระหนี้
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก(กู้)0.50
ประกาศ เรื่องโครงการเกษียณสุขสันต์ ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยและงวดชำระหนี้เงินกู้
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การหักเงินต้นชำระหนี้เงินกู้ 2557
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การปรับงวดชำระหนี้เงินกู้ 2557
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2557
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก
ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การหักเงินต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร
ประกาศเรื่องให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเงินปันผล ประจำปี 2557
แบบฟอร์มเงินกู้ปันผล ***ให้ใช้กระดาษสีเขียวพิมพ์ฟอร์ม แบบหน้าหลัง***
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ***ให้ใช้กระดาษสีขาวพิมพ์หนังสือ***

ข่าวเด่นวันนี้

สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมกิจการ

PDFพิมพ์อีเมล

คณะกรรมการสหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมกิจการ และเซ็นต์สัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขยโสธรให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพก่อนกลับที่พัก

อ่านเพิ่มเติม...


 

มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2557 ณ วัดต.สวาท อ.เลิงนกทา นายวินัย บุญยู้ประธานกรรมการสหกรณ์ฯพร้อมคณะกรรมการ ได้ทำการมอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ฯ

อ่านเพิ่มเติม...


 

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เลิงนกทา

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก คราวนี้มาที่หน่วย อ.เลิงนกทา ณ ห้องประชุมสิงห์ทอง

อ่านเพิ่มเติม...


 

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เพื่อพบปะสมาชิกและให้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ฯโดยประธานกรรมการฯ คุณวินัย บุญยู้

อ่านเพิ่มเติม...


 

ต้อนรับสหกรณ์ฯครูประจวบคีรีขันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย

PDFพิมพ์อีเมล

นายวินัย บุญยู้ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด และที่ปรึกษาฯ

อ่านเพิ่มเติม...


 

หน้า 1 จาก 4